Download e-book for kindle: Druidin Tarina (Finnish Edition) by O. Toivonen

, , Comments Off on Download e-book for kindle: Druidin Tarina (Finnish Edition) by O. Toivonen

By O. Toivonen

Diag da (Deagh dia), Dagda on nimi jolla muinaisten kelttien kansa luojajumalaansa kutsui. Muinaiskeltit ilmestyivät ja vaikuttivat nykyisen Euroopan alueella n. v.5000 ekr. alkaen ja etenkin nykyisen Brittien saarten alueella heidän jälkeläisiään saattaa tavata vielä nykyäänkin. Heidän varhaisista vaiheistaan ei liiemmälti fakta tietoa juuri ole. Kansan suussa eläviä tarinoita, legendoja kylläkin runsaasti. Tarinat ja niiden kerronta ovat kautta aikojen liittyneet ihmisten yhdessäoloon. Osin viihdykkeenä, ajankuluna leirinuotioilla tai vastaavilla istuttaessa. Toisaalta tarinat myös auttavat siirtämään tietoa ajasta sukupolvelta toiseen. Osa näistä tarinoista on elänyt ja elää hyvinkin pitkään antaen alati uusien aikakausien ihmisille ainakin osatotuuksia menneestä. Suunnilleen kelttikansojen historiaan ilmestymisen aikoihin alkoi myös tapa muistiinmerkitä noita tarinoita jonkinmoisin kirjoitusmerkein. Tapa edesauttoi tarinoiden säilymistä. Kelttien kansan vaiheita ei paljolti kirjoitusmerkein ole tallennettu. Tämä teos kuitenkin kertoo ajasta jolloin asioita ja tapahtumia alettiin merkein ylöskirjata. Se kertoo eräiden kelttikansan henkilöiden tarinaa. Kertoo ajasta, jolloin magia oli osa ihmisen arkea ja olennot, jotka nykyihminen hymähtäen toteaa taruiksi olivat totisinta totta. Kertoo myös taisteluista joita tuolloin käytiin. Hyvä ja paha olivat jo olemassa ja kuten tänäkin päivänä niiden välistä kamppailua käytiin myös tuolloin paljolti ihmisyksilöiden mielessä . Teos vie lukijan yhden keskushahmon mukana myös Mesopotamiaan, Egyptiin ja niiden kaupunkeihin. Tinasaaret, eli nykyinen Englanti ja etenkin Wales ovat kylläkin tapahtumien pääpaikkana. Toivotan lukijalle antoisaa matkaa druidien ja ”taruolentojen” myötä kirjan sivuille ja toivon lukijan teoksen luettuaan erään päähahmon sanoja mukaillen toteavan: Olooni ja lukemaani olen tyytyväinen.

Show description

Read Online or Download Druidin Tarina (Finnish Edition) PDF

Similar finnish ebooks books

Download PDF by Aulis Saarijärvi: Reko Reuhka Lapinsotamies (Finnish Edition)

Lapissa käyty sota 1944 - forty five, eli saksalaisten karkotus on vähälle huomiolle jätetty sota. Reko Reuhka juonittelun jälkeen pakotettiin sinne, vaikka oli jo eronnut armeijasta. Reko Reuhka oli jo Talvisodassa ja Jatkosodassa omaa luokkansa taistelijana, mutta myös asioiden havaitsijana.

Extra resources for Druidin Tarina (Finnish Edition)

Example text

Download PDF sample

Druidin Tarina (Finnish Edition) by O. Toivonen


by Ronald
4.3

Rated 4.47 of 5 – based on 19 votes